Diputació de Girona
back to top
Organitzadors

Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO)

Secció d’Arxius i Drets Humans del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SAHR)

Diputació de Girona

Ajuntament de Girona

Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència i Departament de Cultura)

Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD)

Col·laboradors

Arxivers sense Fronteres, Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i Fundació “la Caixa”

Data i lloc

9 de maig de 2022

Presencial i seminari web (webinar)

EspaiCaixa Girona – “la Caixa” Obra Social.
Plaça Poeta Marquina,10.
GIRONA

Periodicitat

Biennal

Inscripció

Properament

 • 35€
 • Socis d’ICA, ICOM, AAC, IFLA, universitats, centres i associacions de recerca de l’esport: 30€
 • Jubilats i estudiants: 15€
A qui s’adreça

A esportistes, clubs, entitats, federacions esportives, arxivers – gestors de documents, historiadors, periodistes, investigadors, metges, fisioterapeutes, empreses i universitats (alumnes i professors) vinculats a la salut, l’esport, la història, la sociologia, etc.

Servei de Traducció simultània

Traducció simultània: català, anglès i castellà

Secretaria

Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona.

Pujada de Sant Martí, 4-5, 17001 Girona.
Tel.34 972 18 48 40.

esportarxiu@ddgi.cat

spoica
Generalitat de Catalunya

Objectius generals

El Consell Internacional d’Arxius (ICA), mitjançant la Secció d’Arxius de l’Esport (ICA/SPO), vol fer conèixer als governs i a la ciutadania la necessitat de preservar i conservar els arxius de totes les persones i institucions públiques i privades, associacions i entitats vinculades al món de l’esport.

Les accions de l’ICA, mitjançant l’ICA/SPO, estan orientades a conscienciar la societat de la necessitat d’organitzar, preservar, difondre i facilitar l’accés a la documentació i informació produïda per les associacions, clubs, federacions, entitats esportives i els mateixos esportistes, ja que són una peça fonamental que configura la memòria personal i col·lectiva del món de l’esport i de les societats.

La complexitat de la gestió del món de l’esport té nombroses confluències amb altres professionals, com són, per exemple, els vinculats a la salut, el periodisme i els mitjans de comunicació, la història, l’arxivística, les ciències polítiques, la legislació, l’economia, la filosofia, les ciències de l’activitat física i l’esport i l’enginyeria, entre d’altres.

L’ICA/SPO, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya promouen la realització a la ciutat de Girona d’un seminari biennal sobre els arxius de l’esport que ha de servir per materialitzar els objectius anteriors.

Objectius específics

La Secció d’Arxius d’Esports (SPO) del Consell Internacional d’Arxius té la missió de promoure la preservació dels arxius vinculats al món de l’esport a tot el món. Vol fer conèixer als governs i a la ciutadania la necessitat de preservar i conservar els arxius de totes les persones i institucions públiques i privades, associacions i entitats vinculades a l’esport.

Aquestes dues seccions, ICA/SPO i ICA/SAHR, del Consell Internacional d’Arxius proposen com a objectiu principal del III Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport la conscienciació sobre els documents custodiats als arxius vinculats a l’esport i als drets humans que ens permetrà aportar aquesta font primària durant qualsevol activitat que reivindiqui els drets humans així com en judicis i en l’aplicació de justícia social.

Un dels mitjans per aconseguir-ho és l’organització de seminaris sobre els arxius de l’esport, per tal d’apropar la història de l’esport a la societat des de múltiples perspectives i d’aquesta manera fer conèixer la importància de conservar i fer accessible aquesta documentació tant en entitats públiques com privades arreu del món.

El racisme, el sexisme, el maltractament, la violència de gènere, l’engany, el delictes d’odi i moltes altres accions que afecten als drets de les persones també els podem identificar mitjançant els documents que configuren els arxius vinculats amb el món de l’esport al mateix temps que hi trobarem custodiats altres documents que fan referència a un desenvolupament positiu d’aquests drets com són: la integració i la cohesió social, l’educació, la igualtat i la democràcia.

La Secció d’Arxius i Drets Humans del Consell Internacional d’Arxius treballa per a la preservació d’arxius que documenten violacions de drets humans. Difon informació sobre la importància dels arxius en la defensa dels drets humans.

Nelson Mandela va dir: l’esport té el poder de canviar el món. La nostra tasca és preservar aquesta informació.

Consell Internacional d’Arxius - ICA/SPO - ICA/SAHR
Barcelona, novembre de 2021

Ponents

Xavier Pujadas Martí

Doctor en història contemporània, professor titular d’història de l’esport de la Universitat Ramon Llull - Grup de Recerca i Innovació sobre l’Esport i Societat

Raül Romeva i Rueda

Doctor en relacions internacionals i doctorand en ciències de l’educació (UAB) i l’esport (URL)

David C. Sutton

Arxiver i historiador expert en arxius de literatura i art i membre de la Secció ICA-SAHR

Razia Saleh

Directora del Departament d’Arxiu i Recerca. Fundació Nelson Mandela.

Kenth Sjöblom

Responsable superior de recerca als Arxius Nacionals de Finlàndia

Harry Edwards

Sociòleg i activista dels drets civils, doctor en sociologia per la Universitat de Cornell i professor emèrit de la Universitat de Berkeley

Experiències

Tapio Roiko-Jokela

Assistent d’investigació i graduat en humanitats. Universitat de Jyvaskyla

Enric Cobo

Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya

Programa

9.30 – 10.00
Inauguració
10.00 – 11.00

PRESENCIAL

«Preservar la dignitat per evitar la injustícia. La presència de la memòria sobre els drets humans en els arxius de l’esport»

a càrrec de :

 • Xavier Pujadas. Barcelona. Doctor en història contemporània, professor titular d’història de l’esport de la Universitat Ramon Llull – Grup de Recerca i Innovació sobre l’Esport i Societat
 • Raül Romeva. Barcelona. Doctor en relacions internacionals i doctorand en ciències de l’educació (UAB) i l’esport (URL)
11.00 – 11.30
Pausa-cafè
11.30 – 12.15

PRESENCIAL

«Archival evidence for the role of sport in the anti-apartheid movement» (‘Evidència arxivística del paper de l’esport en el moviment contra l’apartheid’)

a càrrec de :

 • David C. Sutton. Regne Unit. Arxiver i historiador expert en arxius de literatura i art i membre de la Secció ICA-SAHR
12.15 – 13.00

VIRTUAL

«“Sport has the power to change the world”: The Nelson Mandela Archive» (‘«L’esport té el poder de canviar el món»: Arxiu Nelson Mandela’)

a càrrec de :

 • Razia Saleh. Sud-àfrica. Directora del Departament d’Arxiu i Recerca. Fundació Nelson Mandela
13.00 – 13.30

VIRTUAL

«Violence on sport archives – Violence on human rights. Some remarks on archival actions and policies» (‘La violència sobre els arxius de l’esport, la violència sobre els drets humans. Algunes observacions sobre les accions i les polítiques dels arxius’)

a càrrec de :

 • Kenth Sjöblom. Finlàndia. Responsable superior de recerca als Arxius Nacionals de Finlàndia
13.30 – 14.00
Debat
14.00-15.00
Dinar
15.00 – 15.15

VIRTUAL

«Racismo y fútbol: Inconsistencias del discurso sobre la lucha contra el racismo a partir de la indagación de archivos»
(‘Racisme i futbol: Inconsistències del discurs sobre la lluita contra el racisme a partir de la recerca als arxius’)

a càrrec de :

15.15 – 15.30

PRESENCIAL

«El projecte “Europeana Sport”: el patrimoni audiovisual com a altaveu per a minories»

a càrrec de :

 • David Iglesias. Girona. Cap de Secció de Documentació Fotogràfica i Audiovisual de l’Ajuntament de Girona. Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
15.30 – 15.45

VIRTUAL

«Archives, Gender Equality and Sexual Harassment – Social Memory as a Constructor of Societal Understanding» («Arxius, igualtat de gènere i assetjament sexual: la memòria social com a constructor de comprensió social»)

a càrrec de :

 • Heikki Roiko-Jokela. Finlàndia. Professor, investigador principal. Universitat de Jyvaskyla
 • Tapio Roiko-Jokela. Finlàndia. Assistent d’investigació i graduat en humanitats. Universitat de Jyvaskyla
15.45 – 16.00

VIRTUAL

«El olimpismo en el archivo personal de Pedro J. Matheu»

a càrrec de :

16.00 – 16.15

PRESENCIAL

«Arxius amb noms de dones. La dona a l’esport»

a càrrec de :

 • Marta Vives. Barcelona. Directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Generalitat de Catalunya
 • Enric Cobo. Barcelona. Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya
16.15-16.30

VIRTUAL

«L’exposition “Histoires du rugby malagasy 1900-2021”» (L’exposició «Històries del rugbi malgaix, 1900-2021»)

a càrrec de :

16.30 – 17.00
Debat
17.00 – 17.30

VIRTUAL

«Sport inevitably, unavoidably recapitulates society, the character of its human and institutional relationships, and the ideological and value sentiments rationalizing and justifying those relationships» (‘L’esport com a reflex inevitable de la societat, el caràcter de les seves relacions humanes i institucionals, i els sentiments ideològics i de valors que racionalitzen i justifiquen aquestes relacions’)

a càrrec de :

 • Harry Edwards. Estats Units. Sociòleg i activista dels drets civils, doctor en sociologia per la Universitat de Cornell i professor emèrit de la Universitat de Berkeley
17.30 – 18.00
Debat
18.00 – 18.30

PRESENCIAL

Presentació de nous materials de l’ICA/SPO

a càrrec de :

18.30 – 18.45

PRESENCIAL / VIRTUAL

Clausura

a càrrec de :

 • Vitor Fonseca, president de l’ICA-SAHR
 • Fina Solà Gasset, presidenta de l’ICA-SPO

Galeria de fotos

Inscripcions

  Nom *

  Cognoms *

  Institució / ens *

  Professió

  País *

  E-mail *

  Telèfon *

  Idioma *CatalàEspañolEnglish

  Format *WebinarPresencial

  Preu inscripció:

  • 35 €

  • 30 € (socis d’ICA, ICOM, AAC, IFLA, universitats, centres i associacions de recerca de l’esport)

  • 15 € (Jubilats i estudiants)

  Forma de pagament:

  L'import de la inscripció s’ha de fer efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària en el compte bancari obert a CaixaBank SA, amb número d’IBAN ES ES11 2100 0002 5602 0166 8489.

  Com a concepte d’ingrés heu d’indicar la referència següent:

  • NOM I COGNOM

  • III Seminari Internacional Arxius Esport

  Política d’enviament d’informació*

  AutoritzaNO autoritza

  l’enviament d’informació de serveis, activitats o esdeveniments organitzats pel Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona.

  Autorització de l’ús de la imatge personal*

  AutoritzaNO autoritza

  • La captació, reproducció i difusió de la meva imatge (en fotografia o audiovisual) amb finalitats de divulgació del III Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport «Esport i drets humans».

  • Accepto amb aquesta finalitat que la meva imatge pugui figurar en el web i en les xarxes socials utilitzades per la Diputació de Girona.

  • Atorgo el consentiment de forma expressa, en els termes que requereix l’article 2.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  captcha

  Informació bàsica sobre el tractament de dades personals

  • Responsable del tractament: Diputació de Girona
  • Finalitat: L’organització del congrés, la gestió de les inscripcions, la tramesa d’informació als inscrits i l’acreditació de la seva participació.
  • Legitimació: Les dades es tractaran en compliment d’una missió d’interès públic i amb el consentiment de la persona que s’inscriu.
  • Destinataris: Les dades no es comunicaran a altres persones.
  • Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant-se a dpd@ddgi.cat.

   

  Podeu consultar la informació addicional sobre la política de protecció de dades en aquest enllaç : Política de protecció de dades

  Ubicació

  EspaiCaixa Girona – “la Caixa” Obra Social.

  Plaça Poeta Marquina,10 – Girona

  (a 3 minuts caminant de la Estació de tren)

  Com arribar:

  En cotxe:

  > des de l’Aeroport de Girona, 20 minuts

  > des de Barcelona, 120 minuts

  En tren:

  > des de Barcelona, 30 minuts