Diputació de Girona
back to top
 

Doudou Sall Gaye

Vicepresident de l’ICA-SPO

Doudou Sall Gaye

Membre executiu del comitè director de la Secció d’Arxius de l’Esport (ICA/SPO).

És diplomat superior en ciències de la informació i de la comunicació per l’Escola de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes (EBAD) de la Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar (2002). Es va doctorar en ciències de la informació i de la comunicació, en l’especialitat de documentació, a París, a la Universitat París 8.

Actualment és membre del Consell Internacional d’Arxius (ICA), del comitè director de la Secció  d’Arxius de l’Esport (ICA/SPO) i de l’Associació Senegalesa d’Arxivers, Bibliotecaris i Documentalistes (ASBAD).

Ha dirigit i participat en nombrosos projectes de gestió documental. L’any 1991 es va ocupar del tractament i l’automatització dels fons dels arxius de la Federació de Mali, als Arxius Nacionals del Senegal. També va ser responsable de l’organització i gestió de la informació dels arxius del Centre Hospitalari Universitari Aristide Le Dantenc, de Dakar, entre 1992 i 1996, i anys després, de l’Hospital General de Grand Yoff. Entre els anys 2002 i 2005 va ser responsable del Centre de Documentació i dels arxius de la delegació de la Comissió Europea a Dakar, i després responsable del Centre d’Informació i de Documentació per a l’Ocupació (CIDE) de la Direcció d’Ocupació del Ministeri de Funció Pública, Treball, Ocupació i Organitzacions Professionals del Senegal. Des de l’any 2012, és responsable de l’organització i gestió dels arxius de l’Associació Internacional de les Federacions d’Atletisme (IAAF).

De les seves publicacions destaquen:

«L’utilisation des NTIC à la Bibliothèque Universitaire de l’UCAD: cas de la section juridique», treball de recerca de fi de carrera (2002).

«Le Projet FORCIIR de l’EBAD: une situation de synergies entre E-learning et sciences de l’information – documentation», treball de fi de màster II de recerca (2008).

«La valorisation des ressources documentaires du Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal: la création de la base de données “ARCMEF”», treball de fi de màster II pro (2009).

«Les impacts des TIC dans la formation aux métiers de l’information en Afrique de l’Ouest: cas du Sénégal», tesi del doctorat en ciències de la informació i de la comunicació.

Ponència

“Presentation of new ICA/SPO materials”»
“Presentació de nous materials de l’ICA/SPO”»

 

Problema i objectiu

 • Què és un directori?
 • Per a què serveix un directori? 
 • Per què un directori per a l’ICA SPO? 
 • Com?

 

 Què és un directori?

 • Un directori s’assembla a una base de dades, és a dir, s’hi pot introduir informació i consultar-la. Les seves característiques principals són que permet accedir a les dades mitjançant cerques multicriteri. ​
 • En un directori electrònic poden aparèixer dades de tipus molt divers:
 1. Directori telefònic dels membres​
 2. Llista de recursos materials o inventari dels fons
 3. Els responsables i les seves dades de contacte
 4. Adreces físiques i ubicacions geogràfiques… ​

 

Per a què serveix un directori?

 • La necessitat de disposar d’un directori central deriva de dos problemes principals:​
 1. El directori té, com a objectiu, d’una banda, fer que les dades siguin accessibles a les persones interessades (sempre que tinguin dret a consultar-les).
 2. D’altra banda, permetre que aquestes mateixes persones puguin actualitzar algunes d’aquestes dades. ​

 

Per què un directori per a l’ICA SPO?

 • L’ICA SPO ha decidit crear un directori internacional d’arxius de l’esport que inclogui informació sobre tots els ciutadans i els professionals encarregats de conservar arxius de l’esport arreu del món. Aquest projecte neix de la voluntat de l’ICA SPO de localitzar i, sobretot, de protegir aquest patrimoni de gran valor. ​
 • Després del cens d’aquests centres d’arxius, es farà una cartografia per conèixer la qualitat i la quantitat dels recursos disponibles. ​
 • El tercer pas serà la publicació de les dades al lloc web de l’ICA, on s’actualitzaran periòdicament.

 

Directori ICA SPO: com?

 • Pas 1: enviarem, a totes les persones i organitzacions que en siguin objectiu, per Google docs i mitjançant un simple enllaç, un qüestionari fàcil d’emplenar.
 • Les respostes que es rebin s’introduiran automàticament en una base de dades.
 • Després del tractament per part nostra d’aquestes dades, disposarem d’un directori detallat (ubicació, adreça, dades de contacte dels responsables, situació jurídica, així com el volum d’aquests arxius de l’esport).
 • El directori s’actualitzarà cada 2 anys.
 • Enllaç: https://docs.google.com/forms/d/1zveJfj8kM3N3t7hUSTMvjyZyWkngmNSsLj5bJ5rOqJE/edit