Diputació de Girona
back to top
 

Fina Solà

Presidenta de la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SPO).

Fina Solà

Arxivera i historiadora, també és màster en direcció d’empreses per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB); màster en gestió documental, transparència i accés a la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); postgrau en gestió de documents electrònics per la UAB, i té formació en auditories internes en sistemes de gestió per a documents segons ISO 30300/30301 de la UAB.

Ha estat arxivera dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, arxivera de l’Ajuntament de Barcelona, cap d’arxiu i gestió documental de la Diputació de Barcelona i, en l’actualitat, és arxivera-gestora documental del Museu Marítim de Barcelona.

Ha estat vocal del Consell Nacional d’Arxius, de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de la Documentació, de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, del Consell Consultiu Internacional del Projecte de Recuperació de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala i vicepresidenta d’Arxivers sense Fronteres.

Ha realitzat nombrosos projectes de tractament i prospecció arxivística, entre els quals cal destacar els realitzats als casals catalans de Buenos Aires, Montevideo i Rosario. També ha dirigit l’organització dels fons del Club Atlètic Vic i ha estat tutora de diversos treballs de fi de màster a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) vinculats amb els arxius d’esports.

Ha intervingut en congressos especialitzats i ha publicat en diversos mitjans en relació, principalment, amb dues línies de recerca: els arxius de l’esport i la gestió documental en el marc de l’administració electrònica. Entre els primers cal citar:

«Els arxius d’esports: de la Secció Internacional d’Arxius d’Esports al Fons Documental del Club Atlètic Vic. La cursa per a l’organització dels arxius d’esports», dins la revista Lligall.

«Les archives olympiques de Barcelona’92: les exemples du COOB’92 et du Holding Olímpic S.A. (HOLSA)». Actes del Desè Congrés Científic de París (1997).

«Improving conditions for sports archives», dins la revista Comma, publicada a París per l’ICA (2011).

«Los archivos de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92», dins la revista Comma (2011).

Ponència

Presentació de la Guia de suport als arxius de les entitats i federacions esportives de Catalunya

La Guia de suport als arxius de les entitats i federacions esportives de Catalunya vol ser una eina de suport als clubs i federacions esportives per tal que els fons documentals que genera aquest sector rebin un primer tractament bàsic tan adequat com sigui possible per part del personal que hi treballa o que pren part activa en la seva gestió i funcionament i, d’aquesta manera, s’eviti la pèrdua de documents i/o d’informació, ja que la majoria d’aquestes entitats són organitzacions de mida petita o mitjana i sense ànim de lucre. En cap cas aquest protocol no pretén substituir la tasca d’un arxiver professional. És a dir, aquesta guia vol ser una referència per a professionals i entitats esportives que permeti traçar un itinerari coordinat per al tractament dels fons documentals, assegurar-ne la conservació i aportar unes pautes bàsiques per gestionar els fons documentals.