Diputació de Girona
back to top
Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya

Objectifs généraux

Le Conseil international des archives (ICA), à travers la Section des archives du sport (ICA/SPO), souhaite sensibiliser les gouvernements et les citoyens à la nécessité de préserver et de conserver les archives de toutes les personnes et institutions publiques et privées, associations et organisations liées au monde du sport.

Les actions de l’ICA, à travers l’ICA/SPO, visent à sensibiliser la société à la nécessité d’organiser, de préserver, de diffuser et de faciliter l’accès à la documentation et à l’information produites par les associations, les clubs, les fédérations, les organisations sportives et les sportifs eux-mêmes, car elles constituent une partie fondamentale de la mémoire individuelle et collective du monde du sport et des sociétés.

La complexité de la gestion du monde du sport a de nombreux liens avec d’autres professionnels, tels que, par exemple, ceux liés à la santé, au journalisme et aux médias, à l’histoire, à l’archivage, aux sciences politiques, à la législation, à l’économie, à la philosophie, aux sciences de l’activité physique et du sport et à l’ingénierie notamment.

L’ICA/SPO, la Diputació de Girona, la mairie de Girona et la Generalitat de Catalunya encouragent l’organisation d’un séminaire biennal sur les archives du sport dans la ville de Girona,qui servira à concrétiser ces objectifs.

Objectius específics

La Secció d’Arxius d’Esports (SPO) del Consell Internacional d’Arxius té la missió de promoure la preservació dels arxius vinculats al món de l’esport a tot el món. Vol fer conèixer als governs i a la ciutadania la necessitat de preservar i conservar els arxius de totes les persones i institucions públiques i privades, associacions i entitats vinculades a l’esport.

Aquestes dues seccions, ICA/SPO i ICA/SAHR, del Consell Internacional d’Arxius proposen com a objectiu principal del III Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport la conscienciació sobre els documents custodiats als arxius vinculats a l’esport i als drets humans que ens permetrà aportar aquesta font primària durant qualsevol activitat que reivindiqui els drets humans així com en judicis i en l’aplicació de justícia social.

Un dels mitjans per aconseguir-ho és l’organització de seminaris sobre els arxius de l’esport, per tal d’apropar la història de l’esport a la societat des de múltiples perspectives i d’aquesta manera fer conèixer la importància de conservar i fer accessible aquesta documentació tant en entitats públiques com privades arreu del món.

El racisme, el sexisme, el maltractament, la violència de gènere, l’engany, el delictes d’odi i moltes altres accions que afecten als drets de les persones també els podem identificar mitjançant els documents que configuren els arxius vinculats amb el món de l’esport al mateix temps que hi trobarem custodiats altres documents que fan referència a un desenvolupament positiu d’aquests drets com són: la integració i la cohesió social, l’educació, la igualtat i la democràcia.

La Secció d’Arxius i Drets Humans del Consell Internacional d’Arxius treballa per a la preservació d’arxius que documenten violacions de drets humans. Difon informació sobre la importància dels arxius en la defensa dels drets humans.

Nelson Mandela va dir: l’esport té el poder de canviar el món. La nostra tasca és preservar aquesta informació.

Consell Internacional d’Arxius - ICA/SPO - ICA/SAHR
Barcelona, novembre de 2021

Appel à proposition d’expériences

Résumé de la proposition en Word:

2 pages, police Arial 11, interligne 1.5 et une ou deux illustrations.

Langues acceptées:

anglais, français, espagnol et catalan.

 

Envoyer avant le 15 avril

Adresse electronique: spo@ica.org

Inscriptions

Inscription gratuite

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals

  • Responsable del tractament: Diputació de Girona
  • Finalitat: L’organització del congrés, la gestió de les inscripcions, la tramesa d’informació als inscrits i l’acreditació de la seva participació.
  • Legitimació: Les dades es tractaran en compliment d’una missió d’interès públic i amb el consentiment de la persona que s’inscriu.
  • Destinataris: Les dades no es comunicaran a altres persones.
  • Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament adreçant-se a dpd@ddgi.cat.

 

Podeu consultar la informació addicional sobre la política de protecció de dades en aquest enllaç : Política de protecció de dades

Emplacement

EspaiCaixa Girona – “la Caixa” Obra Social.

Plaça Poeta Marquina,10 – Girona

(3 minutes à pied de la gare)

Comment s’y rendre:

En voiture:

> depuis l’aéroport de Girona, 20 minutes

> depuis Barcelona, 120 minutes

En train:

> depuis Barcelona, 30 minutes