Diputació de Girona
back to top
 

Joaquim Borràs

Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona.

Joaquim Borràs

Llicenciat en geografia i història per la Universitat de Barcelona i màster en arxivística per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha dedicat part substancial de la seva activitat professional a la formació en arxivística i gestió de documents a diferents universitats i administracions públiques. Concretament, ha format part de l’equip docent del màster d’arxivística de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i ha col·laborat amb diferents universitats de l’Estat com la Universitat Carlos III de Madrid, la Universitat Pública de Navarra, la Universitat de Sevilla o la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Igualment, té diverses publicacions en revistes especialitzades i alguns estudis sobre l’evolució recent dels arxius de les administracions públiques i la gestió documental.

Actualment, és l’arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona, on exerceix la direcció i gestió del sistema municipal d’arxius, que aplega les polítiques arxivístiques de més de vint centres i els seus corresponents serveis d’accés i difusió del patrimoni documental.

Ha estat vocal de formació i secretari de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya i membre fundador de la Conferència d’Arxivers de les Universitats (CAU) espanyoles, càrrecs des dels quals ha pres part en diversos comitès executius i grups de treball. Actualment, és membre de la Mesa de Treball d’Arxius de l’Administració Local. En l’esfera internacional, ha format part del Comitè Directiu de la Secció d’Arxius Universitaris del Consell Internacional d’Arxius (ICA/SUV) i ha participat directament en alguns projectes de cooperació internacional amb la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, les universitats cubanes i altres projectes relacionats amb ciutats iberoamericanes.

També és membre de la ponència del nomenclàtor dels carrers i l’estudi de la senyalització memorialística de llocs significatius de Barcelona i del Consell Assessor per a la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

Ponència

Arxius dels Jocs Olímpics. El cas de Barcelona 92