Diputació de Girona
back to top
 

Enric Cobo Barri

Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Enric Cobo Barri

Enric Cobo Barri és nascut a Barcelona. Té formació com a llicenciat en geografia i història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en l’especialitat d’història moderna i contemporània. És graduat superior en arxivística i gestió de documents per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya (UAB) i postgraduat en gestió dels documents electrònics per la mateixa Escola. Té el Màster en documentació digital per la Universitat Pompeu Fabra i el Màster en gestió documental, transparència i accés a la informació per la UAB.
Professionalment va iniciar la seva trajectòria col·laborant amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i ha estat arxiver del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2000-2007) i cap del Servei de Coordinació General d’Arxius del Departament de Cultura (2007-2019). En aquest darrer lloc desenvolupava, entre altres funcions, les de coordinació del Sistema d’Arxius de Catalunya i la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya i desenvolupament de polítiques de digitalització, vetllava per l’aplicació de les normes i reglaments que regulen el Sistema d’Arxius de Catalunya i feia el seguiment del Pla d’Actuació Arxivística. Actualment és el cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals del Departament de Cultura. També ha estat col·laborador de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya (UAB), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Universitat Andina Simón Bolívar de Quito, entre d’altres. És vocal de la Comissió d’Impuls del Pla Nacional de Fotografia, de la Comissió Mixta de Coordinació Generalitat i Església a Catalunya per al Patrimoni Cultural i vocal de l’Institut Ramon Muntaner (2014-2019), que promou la difusió i el suport als projectes d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana. En el marc de polítiques arxivístiques, coordina diferents grups de treball relacionats amb la preservació, tractament i difusió del patrimoni documental i suport a les administracions en l’aplicació de polítiques de gestió documental, preservació digital i administració electrònica. En relació amb els arxius de l’esport, ha impulsat el projecte «Fem esport, fem arxiu», del Departament de Cultura, conjuntament amb altres actors, com la Secció d’Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius, arxius de les diputacions, arxius comarcals, arxius municipals, etc.
En l’àmbit internacional, actualment és vocal de la Secció Internacional d’Esports del Consell Internacional d’Arxius i ha col·laborat amb les seccions del Consell Internacional d’Arxius sobre arxius d’arquitectura i arxius notarials. (Twitter: @enriccobo)

Ponència

Presentació de la Guia de suport als arxius de les entitats i federacions esportives de Catalunya

La Guia de suport als arxius de les entitats i federacions esportives de Catalunya vol ser una eina de suport als clubs i federacions esportives per tal que els fons documentals que genera aquest sector rebin un primer tractament bàsic tan adequat com sigui possible per part del personal que hi treballa o que pren part activa en la seva gestió i funcionament i, d’aquesta manera, s’eviti la pèrdua de documents i/o d’informació, ja que la majoria d’aquestes entitats són organitzacions de mida petita o mitjana i sense ànim de lucre. En cap cas aquest protocol no pretén substituir la tasca d’un arxiver professional. És a dir, aquesta guia vol ser una referència per a professionals i entitats esportives que permeti traçar un itinerari coordinat per al tractament dels fons documentals, assegurar-ne la conservació i aportar unes pautes bàsiques per gestionar els fons documentals