Diputació de Girona
back to top

  Nom *

  Cognoms *

  Institució / ens *

  Professió

  País *

  E-mail *

  Telèfon *

  Idioma *CatalàEspañolEnglish

  Format *WebinarPresencial

  Preu inscripció:

  • 35 €

  • 30 € (socis d’ICA, ICOM, AAC, IFLA, universitats, centres i associacions de recerca de l’esport)

  • 15 € (Jubilats i estudiants)

  Forma de pagament:

  L'import de la inscripció s’ha de fer efectiu mitjançant ingrés o transferència bancària en el compte bancari obert a CaixaBank SA, amb número d’IBAN ES ES11 2100 0002 5602 0166 8489.

  Com a concepte d’ingrés heu d’indicar la referència següent:

  • NOM I COGNOM

  • III Seminari Internacional Arxius Esport

  Política d’enviament d’informació*

  AutoritzaNO autoritza

  l’enviament d’informació de serveis, activitats o esdeveniments organitzats pel Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona.

  Autorització de l’ús de la imatge personal*

  AutoritzaNO autoritza

  • La captació, reproducció i difusió de la meva imatge (en fotografia o audiovisual) amb finalitats de divulgació del III Seminari Internacional d’Arxius de l’Esport «Esport i drets humans».

  • Accepto amb aquesta finalitat que la meva imatge pugui figurar en el web i en les xarxes socials utilitzades per la Diputació de Girona.

  • Atorgo el consentiment de forma expressa, en els termes que requereix l’article 2.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  captcha